Gidsen

Welkom bij de gidsen!

De gidsen brengen meisjes van 12 tot 17 jaar samen. De gidsen staan ​​onder leiding van een troepleider (Master), bijgestaan ​​door een assistent. Het omvat verschillende patrouilles van meer dan 8 gidsen.


De patrouille bestaat uit maximaal 8 gidsen waaronder een patrouilleleider (CP) en een plaatsvervangend patrouilleleider (SCP). Elke patrouille wordt vertegenwoordigd door een dier en draagt ​​kleuren. Het dier is vertegenwoordigd op het patrouillepersoneel.

 

Een pc en een SCP worden gekozen door de leiders in overleg met de uitgaande pc's. Ze moeten voldoen aan de gevraagde technische vereisten en blijk geven van verantwoordelijkheidsgevoel, scoutgeest en gevoel voor organisatie.

 
Contact: staff.guides.und@hotmail.com
  • Facebook
  • Instagram Social Icon
Deze site is ontworpen met de
.com
website builder. Maak je website vandaag nog.
Nu beginnen